barred door disco elysium, sqlite json query example